Производи

Производство на резервни делови и опрема за индустријата.
 • Носечки столбови +
  X
  Носечки столбови
  Носечки столбови
 • Контејнери +
  X
  Контејнери
  Контејнери
 • Кофичаст елеватор +
  X
  Кофичаст елеватор
  Кофичаст елеватор
 • Подвижна висечка работна маса +
  X
  Подвижна висечка работна маса
  Подвижна висечка работна маса
 • Индустриски транспортен ланец +
  X
  Индустриски транспортен ланец
  Индустриски транспортен ланец
 • Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа +
  X
  Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа
  Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа
 • Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа +
  X
  Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа
  Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа
 • Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа +
  X
  Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа
  Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа
 • Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа +
  X
  Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа
  Полуавтоматска дувалка за ПЕТ амбалажа
 • Вибросито +
  X
  Вибросито
  Вибросито
 • Ролер за C-шина +
  X
  Ролер за C-шина
  Ролер за C-шина

Значајни клиенти:

 • ФЕНИ Индустри
 • РЕК Битола
 • Графикс Трејд
 • Дојран стил
 • Експлорер
 • АД "Благој Ѓорев"
 • ВЕВЕ Груп
 • Дрекселмаер груп
 • Титан Груп
 • Џонсон Мети
 • Фабрика за кабли Неготино
 • Рудник за бакар БУЧИМ

За нас

Извршен директор:
Ристо Чочев, Дипломиран Машински Инженер
Мобилен тел:
+389 (0)70 216 249:
Истражување и Развој:
Игор Илиев, Магистриран Машински Инженер
Мобилен тел:
+389 (0)70 483 505:
Основана:
1992, Кавадарци, Македонија
Адреса:
бул. Едвард Кардељ бр. 10 - 3/6, 1430 Кавадарци
Телефон/факс:
+389 (0)43 414 749